DisclaimerDeze website alsmede de inhoud van deze website (de informatie) is het eigendom van Le Canotier Rouge. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. Hoewel de chapter van Le Canotier Rouge zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist en volledig is geven wij terzake geen enkele garantie. Le Canotier Rouge is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website.


Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover de Le Canotier Rouge geen controle heeft. Le Canotier Rouge is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.


Le Canotier Rouge  behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.